RENOWACJA.

Często pojazdy, urządzenia i maszyny są sprawne techniczne, lecz wyglądem przypominają o swoim wieku. Potężne Lobby producenckie naciskają na politykę wymiany sprzętu na nowy co w pewnym stopniu ma napędzać gospodarkę, my proponujemy odświeżenie sprzętu, który mimo swojego wieku często jest solidniejszy od fabrycznie nowych. Renowacja jest doskonałą okazją do stworzenia swojego wizerunku w bardziej okazany sposób niż na nowo zakupiony. Technologie Przez nas stosowane pozwalają uzyskać bardzo ciekawe rozwiązania.