CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO - ŚCIERNE.

Podczas procesów malowania jednym z podstawowych elementów jest dokładne oczyszczanie powierzchni malowanej.
Metoda czyszczenia strumieniowo - ściernego uważana jest za najdoskonalszy i jest szeroko stosowna w różnych dziedzinach przesyłu również przez nas przed nakładaniem warstw zabezpie-czających.